Lokaalverhuur

Accommodatie

  • De verhuurder stelt 3 lokalen , een sanitair blok, een keuken en de terreinen ter beschikking aan de huurder.
  • Het maximale aantal deelnemers aan een overnachting in de 3 lokalen samen werd vastgesteld op 40 personen. Er zijn geen bedden aanwezig.
  • Er is kookmateriaal aanwezig behalve tijdens de maand juli of op andere perioden die uitdrukkelijk vermeld zullen worden. Borden, bestek, tassen en glazen voor 40 personen zijn altijd ter beschikking tenzij anders vermeld.
  • Er is de mogelijkheid om Wi-Fi te gebruiken tegen een kleine betaling.

De prijs

  • De gebruiker betaalt een vergoeding van 4 euro per persoon per nacht zonder nutskosten met een minimum van 100 euro per nacht. De nutskosten (water, gas, elektriciteit) worden verrekend aan de hand van de meterstanden. De huurprijs en nutskosten worden berekend en contant betaald bij vertrek.
  • De gebruiker stort een waarborg binnen de 14 dagen na ondertekenen van de gebruiksovereenkomst. Voor een weekend bedraagt dit 500 euro, voor langere periodes 1000 euro.
  • Restafval- en PMD zakken worden ter beschikking gesteld aan 1,25 euro per zak.
  • Eventueele extra aanrekening voor Wi-Fi.

Algemene richtlijnen

  • Het vertrek (indien op zondag) moet gebeuren voor 13.00u behalve anders afgesproken.
  • Er wordt niet verhuurd aan leidingsgroepen.